Τέλη χρήσης σήματος AFQ

Φυλλάδιο
Παρουσίαση

Ετήσιο τέλος χρήσης σήματος

AFQ
3.000* Ετησίως ανά δείγμα
 • Δικαίωμα τοποθέτησης σήματος AFQ στη συσκευασία του προϊόντος
 • Δικαίωμα επιλογής χρήσης σήματος AFQ με ή χωρίς βαθμολόγηση
 • Δικαίωμα τοποθέτησης του προϊόντος στο site της foodoxys
yearly

Τέλος αξιολόγησης δείγματος

AFQ
3.000* Ανά έλεγχο δείγματος
 • Προσδιορισμός εξουδετέρωσης της ρίζας ABTS+•
 • Προσδιορισμός εξουδετέρωσης της ρίζας DPPH
 • Προσδιορισμός εξουδετέρωσης της ρίζας OH
 • Προσδιορισμός συνολικής αναγωγικής δύναμης
 • Προσδιορισμός εξουδετέρωσης της ρίζας O2
 • Προσδιορισμός αναστολής θραύσεων προκαλούμενων από ελεύθερες ρίζες στο DNA
 • Προσδιορισμός αναστολής λιπιδικής υπεροξείδωσης
 • Προσδιορισμός αναγωγικής ικανότητας έναντι του χαλκού
per sample

Ετήσιο τέλος χρήσης σήματος AFQ

για προϊόντα που παράγονται μαζικά και δεν είναι τυποποιημένα (> 100 tn)
10.000* Ετησίως ανά δείγμα
 • Δικαίωμα τοποθέτησης σήματος AFQ στη συσκευασία του προϊόντος
 • Δικαίωμα επιλογής χρήσης σήματος AFQ με ή χωρίς βαθμολόγηση
 • Δικαίωμα τοποθέτησης του προϊόντος στο site της foodoxys
yearly

Τέλος αξιολόγησης δείγματος AFQ

για προϊόντα που παράγονται μαζικά και δεν είναι τυποποιημένα (> 100 tn)
10.000* Ανά έλεγχο δείγματος
 • Προσδιορισμός εξουδετέρωσης της ρίζας ABTS+•
 • Προσδιορισμός εξουδετέρωσης της ρίζας DPPH
 • Προσδιορισμός εξουδετέρωσης της ρίζας OH
 • Προσδιορισμός συνολικής αναγωγικής δύναμης
 • Προσδιορισμός εξουδετέρωσης της ρίζας O2
 • Προσδιορισμός αναστολής θραύσεων προκαλούμενων από ελεύθερες ρίζες στο DNA
 • Προσδιορισμός αναστολής λιπιδικής υπεροξείδωσης
 • Προσδιορισμός αναγωγικής ικανότητας έναντι του χαλκού
per sample