Η ομάδα μας

Δημήτρης
Κουρέτας

Ιδρυτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής
Φυσιολογίας - Τοξικολογίας

Νικόλαος
Γκουτζουρέλας

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αναλύσεων
Βιοχημικός PhD

Φώτης
Τέκος

Διευθύνων Σύμβουλος
Βιοχημικός BSc
Τοξικολόγος ΜSc

Νίκος
Καφετζόπουλος

Επιστημονικός υπεύθυνος διαιτολογίων
Κλινικός διαιτολόγος
Διατροφολόγος