Η ομάδα μας

Δημήτρης
Κουρέτας

Ιδρυτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής
Φυσιολογίας - Τοξικολογίας

Νικόλαος
Γκουτζουρέλας

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αναλύσεων
Βιοχημικός PhD

Φώτης
Τέκος

Διευθύνων Σύμβουλος
Βιοχημικός BSc
Τοξικολόγος ΜSc

Μαρία
Κανάκη

Επιστημονική υπεύθυνη διαιτολογίων
Βιοχημικός BSc
Διατροφολόγος BSc, ΜSc