Η εταιρεία

Η FoodOxys είναι μία εταιρεία τεχνοβλαστός (spin-off) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 2019 από τον καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογίας Δημήτριο Κουρέτα και την ερευνητική του ομάδα. Η εταιρεία, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που έχει διαμορφωθεί στα πεδία της εξατομικευμένης ιατρικής και της διατροφικής παρέμβασης, εξειδικεύεται στη διασφάλιση της διατροφικής ευεξίας σε εξατομικευμένο επίπεδο και στον έλεγχο της βιοδραστικότητας ποικίλων φυσικών ή συνθετικών προϊόντων.

Η επιστημονική ομάδα της FoodOxys απαρτίζεται από διακεκριμένους ερευνητές, με πολυετή εμπειρία στα ερευνητικά πεδία της «βιοχημείας της διατροφής» και του «ανθρώπινου μεταβολισμού». Τα τελευταία 20 χρόνια, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Δημήτριου Κουρέτα η επιστημονική ομάδα της FoodOxys έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 240 άρθρα σε διεθνούς φήμης επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Μία σημαντική καινοτομία που εισάγει η εταιρεία είναι η διανομή μέρους των μετοχών της σε νέους ερευνητές, απόφοιτους του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχει ένα σημαντικό κίνητρο στους νέους επιστήμονες για να παραμείνουν στην Ελλάδα και επενδύει στη χώρα εν μέσω μίας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.