Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών

  • Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις υπηρεσίες

  • Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις υπηρεσίες

  • Άλλες παρατηρήσεις προτάσεις