Μαρία Νεχαλιώτη

Γραμματειακή υποστήριξη

Η Μαρία Νεχαλιώτη είναι απόφοιτος του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.

Επί του παρόντος πραγματοποιεί τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο αντικείμενο της Τοξικολογίας και εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στη FoodOxys είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με τους πελάτες ως administrative assistant.