Παρασκευή Μαρία Νεχαλιώτη

Η Παρασκευή Μαρία Νεχαλιώτη είναι απόφοιτος του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοξικολογία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επί του παρόντος εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.