Παρασκευή Μαρία Νεχαλιώτη, MSc

Επιχειρησιακή Διευθύντρια

Η Παρασκευή Μαρία Νεχαλιώτη είναι απόφοιτος του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοξικολογία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επί του παρόντος εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει συνυπογράψει 5 άρθρα, δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.