Ζωή Σκαπέρδα

Η Σκαπέρδα Ζωή-Βασιλική γεννήθηκε στη Λάρισα το 1994. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Τοξικολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επί του παρόντος εκτελεί το διδακτορικό της πρόγραμμα και εργάζεται ως ερευνήτρια στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Έχει λάβει υποτροφία για το ερευνητικό πρόγραμμα που εκτελεί στο διδακτορικό της το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με την πρόσκληση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μελέτη της επίδρασης τροφίμων, και ξενοβιοτικών στην οξειδοαναγωγική κατάσταση συστημάτων in vivo και in vitro. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 9 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.