Ζωή Βασιλική Σκαπέρδα, PhD

Επιστημονική Υπεύθυνη Αναλύσεων

Η Ζωή Βασιλική Σκαπέρδα είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοξικολογία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και έλαβε το Διδακτορικό της δίπλωμα με Άριστα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2022).

Έλαβε υποτροφία για το ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με την πρόσκληση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Είναι μέλος της λίστας του Forbes “30 Under 30 Greece” με τους 30 πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών στην Ελλάδα για το 2024.
Έχει συνυπογράψει 40 άρθρα, δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.