Ελεάνα Κόκκα

Νομική σύμβουλος

Η Ελεάνα Κόκκα γεννήθηκε το 1992, στη Λάρισα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, καθώς και του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τοξικολογία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση».

Από το 2019 είναι συνεργαζόμενο μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ.