Νέα

FoodOxys: AFQ certificate for agri-food products

Ο Καθηγητής Δημήτριος Κουρέτας και η ομάδα της FoodOxys παρουσιάζουν την εταιρεία και τις καινοτομίες που αυτή εισάγει. Μπορείτε να