Συνεργαζόμενα εργαστήρια

Φυλλάδιο AFQ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο έλεγχος των προϊόντων για το σήμα ποιότητας AFQ μπορεί να πραγματοποιηθεί στο παρακάτω εργαστήριο:

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας