Υπηρεσίες σε τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής

Μελέτη της προέλευσης και του πλαισίου ποιότητας προϊόντων ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση της εταιρείας που παράγει ή εμπορεύεται τα προϊόντα με σκοπό την αξιολόγηση των προμηθευτών και τη διαμόρφωση των τιμών αγοράς και πώλησης των προϊόντων.

Μέτρηση με μία πληθώρα από μεθόδους in vitro, πειράματα σε κυτταρικές σειρές, και in vivo μελέτες, διαφόρων συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία ενός φακέλου πιστοποίησης των προϊόντων.

Εύρεση των ισχυρισμών υγείας που υπάρχουν για το εξεταζόμενο προϊόν. Έλεγχος των συστατικών και της περιεκτικότητάς τους στο τρόφιμο ώστε να καταγραφούν οι ισχυρισμοί υγείας που αυτό διαθέτει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της ΕΕ. Τα αποτελέσματα δίνονται με τη μορφή πιστοποιητικού.

Με την υποβολή σε μελέτη και δοκιμές το προϊόν που ελέγχεται θα αναδεικνύεται και εκτιμάται από τον καταναλωτή καθώς θα φαίνεται η ευεργετική επίδρασή του σε σχέση με ένα άλλο προϊόν ή σε σχέση με την απουσία του εν λόγω προϊόντος από τη διατροφή.

Έλεγχος καλλιεργήσιμων εκτάσεων με μία ολιστική μέθοδο που χρησιμοποιεί:

  1. Μη επανδρωμένα συστήματα πτήσης (drones) για λήψη πολυφασματικών εικόνων.
  2. Εδαφολογικές Μελέτες.
  3. Εντομολογικές Μελέτες.
  4. Κλιματολογικές Παρατηρήσεις.
  5. Μέτρηση αντιοξειδωτικών στους καρπούς.
  6. Μέτρηση πολυφαινολών στους καρπούς.
  7. Μέτρηση σακχάρων στους καρπούς.

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ένας αλγόριθμος για την καταλληλότερη περίοδο συγκομιδής αλλά και χρήσης λιπασμάτων και χρήση φαρμάκων.

Activity Foodoxys Quality

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AFQ δείτε εδώ.