Υπηρεσίες σε τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής

Διεξαγωγή εργαστηριακής ανάλυσης για τον έλεγχο των επιπέδων των συστατικών (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία) των τροφίμων. Εφόσον κάποιο από τα συστατικά βρίσκεται άνω του ορίου που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τρόφιμο δύναται να λάβει ισχυρισμούς υγείας με βάση το συγκεκριμένο συστατικό. Οι ισχυρισμοί υγείας αποτελούν σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια ανάδειξης της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AFQ δείτε εδώ.

Εκτίμηση της βιοδραστικότητας τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής σε διαφορετικά βιολογικά επίπεδα. Ειδικότερα, το εξεταζόμενο προϊόν δύναται να αξιολογηθεί in vitro, παρουσία και απουσία κυτταρικών συστημάτων και in vivo με σκοπό τη δημιουργία ενός φακέλου εραστηριακών αναλύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις δημοσιεύσεις της επιστημονικής μας ομάδας σχετικά με τις μεθοδολογίες αξιολόγησης τροφιμών και συμπληρωμάτων διατροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AFQ δείτε εδώ.

Εκτίμηση της βιοδραστικότητας τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής σε 3 βιολογικά επίπεδα. Ειδικότερα, το εξεταζόμενο προϊόν αξιολογείται in vitro, παρουσία και απουσία κυτταρικών συστημάτων και in vivo με σκοπό τη δημιουργία ενός φακέλου πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις δημοσιεύσεις της επιστημονικής μας ομάδας σχετικά με τις μεθοδολογίες αξιολόγησης τροφιμών και συμπληρωμάτων διατροφής.

Έλεγχος των συστατικών και της περιεκτικότητάς τους στο εξεταζόμενο τρόφιμο με σκοπό την καταγραφή των ισχυρισμών υγείας που αυτό διαθέτει, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών της ΕΕ.

Διεξαγωγή κλινικής μελέτης με σκοπό την ανάδειξη της ευεργετικής επίδρασης του εξεταζόμενου τροφίμου σε σχέση με άλλο τρόφιμο ή σε σχέση με την απουσία του από τη διατροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις δημοσιεύσεις της επιστημονικής μας ομάδας σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών με χυμό ρόδι, πρωτεϊνικό κέικ, πρωτεϊνική μπάρα και χυμό ντομάτας.

Έλεγχος καλλιεργήσιμων εκτάσεων με τη χρήση μιας ολιστικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί:

  1. Μη επανδρωμένα συστήματα πτήσης (drones) για λήψη πολυφασματικών εικόνων
  2. Εδαφολογικές μελέτες
  3. Εντομολογικές μελέτες
  4. Κλιματολογικές παρατηρήσεις
  5. Μέτρηση αντιοξειδωτικών στους καρπούς
  6. Μέτρηση πολυφαινολών στους καρπούς
  7. Μέτρηση σακχάρων στους καρπούς

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτει ένας αλγόριθμος για την καταλληλότερη περίοδο συγκομιδής, αλλά και χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη δημοσίευση της επιστημονικής μας ομάδας σχετικά με τον έλεγχο καλλιέργειας κερασιού με συστήματα μηχανικής μάθησης (machine learning).