Η συσκευή

Η ερευνητική ομάδα του Δ. Κουρέτα συμμετέχει στην παγκόσμια πατέντα μίας φορητής συσκευής μέτρησης της γλουταθειόνης (Εικόνα 1). Ο προσδιορισμός των επιπέδων της γλουταθειόνης στο αίμα γίνεται ανώδυνα, με τη συλλογή μίας σταγόνας αίματος από το δάχτυλο του χεριού. Με βάση τις τιμές της γλουταθειόνης όπως αυτές υπολογίζονται από την εν λόγω συσκευή, ο εξεταζόμενος κατατάσσεται στις εξής 4 κατηγορίες:

Κατ. Ι: Τιμές 3,5-6,0 (Φυσιολογικές).
Κατ. ΙΙ: Tιμές < 2,5 (Παθολογικές).
Κατ. ΙΙΙ: Τιμές μεταξύ 2,5 και 3,5 (Ενδεχόμενη παρουσία μεταβολικής διαταραχής).
Κατ. ΙV : Τιμές >6,0 (Υψηλές τιμές, χρήζουν προσοχής) 

Εικόνα 1
Φορητή συσκευή της FoodOxys για την μέτρηση της Γλουταθειόνης.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ανάγκη για πρόσληψη διατροφικών αντιοξειδωτικών εξαρτάται από την ενδογενή συγκέντρωση της γλουταθειόνης. Με βάση πειραματικά δεδομένα, τα χαμηλά επίπεδα γλουταθειόνης έχουν συσχετισθεί με διάφορες μεταβολικές διαταραχές, όπως αυτές που δείχνει η Εικόνα 2. Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνουν τα αντιοξειδωτικά συστατικά της διατροφής ώστε να αυξήσουν τα επίπεδα της γλουταθειόνης.

Εικόνα 2
Δυσμενείς επιδράσεις του οξειδωτικού στρες στην υγεία.

Εικόνα 3

Το διάγραμμα αριστερά (Εικόνα 3) απεικονίζει τη σχέση της ενδογενούς συγκέντρωσης της γλουταθειόνης (GSH σε μmol/g Hb) με την ποσότητα των αντιοξειδωτικών που απαιτείται να ληφθούν από τη διατροφή.

Εικόνα 4

Κόκκινο: πολύ χαμηλές τιμές-επικίνδυνες για την υγεία.
Πορτοκαλί: Χαμηλές τιμές- χρήζουν προσοχής.
Λαχανί: Αυξημένες τιμές-χρήζουν προσοχής.
Πράσινο σκούρο: Φυσιολογικές τιμές-ακολουθούμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής.

Η απαραίτητη ποσότητα αντιοξειδωτικών μπορεί να προέλθει από ένα συνδυασμό τροφίμων τα οποία έχουν εκτιμηθεί για τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν.
Η πολυετής ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών που απαρτίζουν την FoodOxys απέδωσε μία βάση δεδομένων με τα μεταβολικά προφίλ 4.000 ανθρώπων, αυτοματοποιώντας πλέον τη διαδικασία παροχής εξατομικευμένων διατροφικών σχημάτων. Η βάση δεδομένων αυτή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα μοναδικό, άυλο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας με βάση το οποίο έχει προκύψει η κανονική κατανομή των τιμών της γλουταθειόνης στον πληθυσμό (Εικόνα 4).

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται η ποσότητα και η ποιότητα του προερχόμενου από τη διατροφή αντιοξειδωτικού φορτίου που είναι απολύτως απαραίτητο για κάθε άτομο ημερησίως.

Δημιουργείται, επομένως, ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο με βάση τις προσωπικές απαιτήσεις και ανάγκες του καθενός από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας.