Ξεκινά η έρευνα για την ανακάλυψη των ευεργετικών ιδιοτήτων των μήλων Τριπόλεως (pics,vid)

Με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, μέσω της ανάδειξης ισχυρισμών υγείας, η επιστημονική ομάδα της FoodOxys με πολυετή εμπειρία στα ερευνητικά πεδία της «βιοχημείας της διατροφής» και του «ανθρώπινου μεταβολισμού» και η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης και τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας, πραγματοποίησαν σχετική εκδήλωση στην Τρίπολη.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική / εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Ανακαλύπτοντας ισχυρισμούς υγείας στα Μήλα Τριπόλεως»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας κ. Θανάσης Τσιοτίνας χαιρέτησε την εκδήλωση, ενώ ο κ. Γιώργος Μαρκόπουλος αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Παραγωγής και Γενικός Διευθυντής της «Ένωσης» μίλησαν στους δημοσιογράφους που παρακολούθησαν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.

Ο κ.Τέκος Φώτης , Διευθύνων σύμβουλος της FoodOxys και ο Περικλής Βαρδάκας Διευθυντής Στρατηγικής της FoodOxys ήταν οι δύο ομιλητές από την Λάρισα.

Όπως ανέφεραν οι ομιλητές με αυτή την έρευνα αναμένεται να δημιουργηθεί υπεραξία στα μήλα ΠΟΠ πιλαφά και να δημιουργηθούν σοβαρές προοπτικές για τη συνολική ανάπτυξη των περιοχών της ελληνικής υπαίθρου.

Οι ερευνητές συνέλεξαν τα μήλα και αναμένεται σε περίπου 1,5 μήνα, αφού αναλυθούν εργαστηριακά τα μήλα για τη διαθρεπτική τους αξία και την εύρεση ισχυρισμών υγείας, να έχουμε τα αποτελέσματα.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α έχει ως στόχο την ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού και την προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων και προϊόντων υλοποιεί το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός» κατ΄ εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Έτσι σε συνεργασία με την FoodOxys εταιρεία τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία έχει ιδρυθεί από τον καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογίας κο Δημήτριο Κουρέτα και την ερευνητική του ομάδα, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., προχωρά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε παραγωγούς και μεταποιητές τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασής της.

Μέσα από τη διενέργεια αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων επιδιώκεται η διασύνδεση της γνώσης και παραγωγής και η μεταφορά της γνώσης που αναπτύσσεται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής και της γαστρονομίας/εστίασης σε όλη την αλυσίδα παραγωγής «από τη γη στο πιάτο».

Με αφετηρία και κοινή αποδοχή ότι η διατροφή αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της υγείας και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονη κινητικότητα για την ανάδειξη προϊόντων που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι διάφορα αγροτικά προϊόντα περιέχουν συστατικά με ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εύρεση ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της ελληνικής γης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αρωγό για την ανάδειξη της ποιότητας και της διατροφικής αξίας τους. Οι ισχυρισμοί υγείας προκύπτουν μέσω εργαστηριακής ανάλυσης των προϊόντων. Ειδικότερα, ελέγχονται τα συστατικά, καθώς και η περιεκτικότητά τους στο εξεταζόμενο τρόφιμο και καταγράφονται οι ισχυρισμοί υγείας που αυτό διαθέτει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εύρεση και η προσθήκη ισχυρισμών υγείας αναμένεται να αναδείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων και να τους προσδώσει προστιθέμενη αξία. Αποτελεί μια δομημένη επιστημονική προσέγγιση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και στην ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Με αυτό τον τρόπο, τα τοπικά προϊόντα μπορούν να εδραιωθούν στην εγχώρια αγορά, αλλά και να επεκταθούν σε νέες μέσω εξαγωγών.