Νέο Σήμα Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων AFQ, για την Υγεία και Ευεξία των καταναλωτών

Η Διεθνής εταιρεία επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, Swiss Approval, θα διαθέτει πλέον στην Ελληνική αγορά, αλλά και Διεθνώς, το σήμα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων AFQ, ιδιοκτησία της “Spin Off” εταιρείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, FoodΟxys, το οποίο διασφαλίζει με πρωτοποριακό τρόπο την Υγεία και Ευεξία των καταναλωτών.

Οι αγρότες σήμερα καλούνται να προσαρμόσουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους σε σύγχρονες επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, η απελευθέρωση των αγορών και οι νέες διεθνείς συμφωνίες για την παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων, επιβάλουν νέα δεδομένα στον αγροτικό τομέα. Ειδικότερα, οι πιέσεις από τα Super Market, η νομική ευθύνη του παραγωγού, η αστικοποίηση του πληθυσμού και η απομάκρυνσή του από τους τρόπους παραγωγής, οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες, η διαρκής ανάγκη επιδίωξης της ευεξίας των καταναλωτών, οι έντονες πιέσεις από τη Βιομηχανία Μεταποίησης &  Τυποποίησης, η διαρκής τάση για διαφοροποίηση της διατροφικής αξίας των προϊόντων, αλλά και η υποστήριξη των παραπάνω προτεραιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσε γρήγορα σε εφαρμογή, συγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης των παραπάνω πολιτικών.

Έτσι, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται ορθές γεωργικές πρακτικές σε θέματα καλλιέργειας, φυτοπροστασίας, συγκομιδής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.

Η “Spin Off” εταιρεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την επωνυμία Foodoxys, κατανοώντας την μεγάλη ανάγκη της διαφοροποίησης της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής δημιούργησε ένα Νέο Διεθνές σήμα ποιότητας, το πρώτο σήμα που έχει δημιουργηθεί σε Διεθνές επίπεδο με αφετηρία την Ελλάδα στα αγροτικά προϊόντα, το λεγόμενο AFQ: Activity Foodoxys Quality.  

Το σήμα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων AFQ, εισάγει ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα βαθμολόγησης και κατάταξης της ποιότητας αγροτικών προϊόντων από όλο τον κόσμο.  Κάθε προϊόν υποβάλλεται σε μία λεπτομερή αξιολόγηση της ποιοτικής  σύστασής του, που έχει ως γνώμονα την Υγεία και Ευεξία του ανθρώπου. Στα αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου που υποβάλλεται, γίνεται εκτίμηση της ικανότητάς του να εξουδετερώνει ένα πλήθος τόσο συνθετικών όσο και φυσικών ελεύθερων ριζών. Παράλληλα ελέγχεται η ικανότητα προστασίας που παρέχει το προϊόν, στο DNA του καταναλωτή, εστιάζοντας στις “θραύσεις” που μπορούν να οδηγήσουν σε μεταλλάξεις. Τέλος, το προϊόν δοκιμάζεται ως προς τη δυνατότητά του να προστατεύει σημαντικά βιομόρια του οργανισμού, όπως τα λιπίδια, από οξειδωτικές βλάβες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα το νέο σήμα AFQ, εισάγει έναν πρωτοποριακό, σε Διεθνές επίπεδο, τρόπο αξιολόγησης των αγροτικών προϊόντων που πρακτικά σημαίνει την ευεργετική επίδραση στη μεταβολική υγεία των ανθρώπινων κυττάρων.  

Το σήμα αυτό πιστοποίησης αποτελεί ένα όπλο στα χέρια πλέον των παραγωγών να δώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους και η χώρα μας καλείται να το εκμεταλλευτεί για πολλά αγροτικά  προϊόντα που αυτή τη στιγμή υστερούν στην προστιθέμενη αξία τους.

Η ανάγκη αντικειμενικοποίησης των ελέγχων στους παραγωγούς και Διανομείς των προϊόντων που θα ενταχθούν στο σχήμα πιστοποίησης AFQ, οδήγησε στην συνεργασία της FOODOXYS με τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Swiss Approval International ο οποίος αποτελεί Διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, με παρουσία σε 19 χώρες σε 3 Ηπείρους. Στα πλαίσια των Διεθνών δραστηριοτήτων πιστοποίησης των τροφίμων, η Swiss Approval ενέταξε πλέον και το Διεθνές σήμα πιστοποίησης AFQ, ιδιοκτησία της “Spin Off” εταιρείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, FoodΟxys, στις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.

Ο κ. Δημήτης Κουρέτας, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εμπνευστής του σήματος πιστοποίησης AFQ και πρωτοπόρος των σύγχρονων μορφών διατροφής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την Υγεία και Ευεξία των καταναλωτών, τόνισε ότι η υιοθέτηση του σήματος πιστοποίησης AFQ αποτελεί ιστορική στιγμή για το παγκόσμιο διατροφικό σύστημα. 

Οι προκλήσεις ενός Νέου συστήματος αξιολόγησης και ταξινόμησης των τροφών, αποκλειστικά με βάση τις θετικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι πλέον παγκόσμια αναγκαιότητα που αναπόφευκτα θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια, σε σημαντικές και καινοτόμες ανακατατάξεις, στην παγκόσμια διατροφική αλυσίδα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα capital.gr.