Η ομάδα μας

Οι μέτοχοι

Δημήτριος
Κουρέτας

Ιδρυτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Φώτιος
Τέκος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ζωή Βασιλική
Σκαπέρδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αναλύσεων

Παρασκευή Μαρία
Νεχαλιώτη

Επιχειρησιακός Διευθυντής

Περικλής
Βαρδάκας

Διευθυντής Στρατηγικής

Οι συνεργάτες

Νίκος
Καφετζόπουλος

Επιστημονικός υπεύθυνος διαιτολογίων
Κλινικός διαιτολόγος
Διατροφολόγος

Μιχάλης
Λολίδης

Data Protection Officer (DPO)

Ελεάνα
Κόκκα

Νομική σύμβουλος

Η ερευνητική ομάδα

Δημήτριος
Κουρέτας, PhD

Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών - Τοξικολογίας

Ιωάννης
Κυριαζής, PhD

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Μαρία
Κούρτη, PhD

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Σωτηρία
Μακρή, PhD

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Ζωή Βασιλική
Σκαπέρδα, PhD

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Φώτιος
Τέκος, MSc

Υποψήφιος Διδάκτορας

Περικλής
Βαρδάκας, MSc

Υποψήφιος Διδάκτορας

Αναστασία
Πατούνα, MSc

Υποψήφια Διδάκτορας

Καλλιρρόη
Τεριζή, MSc

Υποψήφια Διδάκτορας

Παρασκευή Μαρία
Νεχαλιώτη, MSc

Υποψήφια Διδάκτορας

Το εργαστήριο