Η ομάδα μας

Δημήτρης
Κουρέτας

Ιδρυτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής
Φυσιολογίας - Τοξικολογίας

Φώτης
Τέκος

Διευθύνων Σύμβουλος
Βιοχημικός BSc
Τοξικολόγος ΜSc

Ζωή
Σκαπέρδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αναλύσεων
Βιοχημικός BSc
Τοξικολόγος ΜSc

Νίκος
Καφετζόπουλος

Επιστημονικός υπεύθυνος διαιτολογίων
Κλινικός διαιτολόγος
Διατροφολόγος

Μαρία
Νεχαλιώτη

Γραμματειακή υποστήριξη

Μιχάλης
Λολίδης

Data Protection Officer (DPO)

Παναγιώτα
Τσιανογιάννη

Νομική σύμβουλος

Βασίλης
Κοτσικόρης

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Το εργαστήριό μας