Γλουταθειόνη

Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει την ικανότητα να παράγει αντιοξειδωτικά μόρια. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η γλουταθειόνη, η οποία βρίσκεται τόσο στο αίμα όσο και σε διάφορους ιστούς. Λειτουργεί εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες με έμμεσο τρόπο καθώς αποτελεί έναν απαραίτητο παράγοντα για την ομαλή δράση ολόκληρου του αντιοξειδωτικού μηχανισμού του οργανισμού.

Με αυτό τον τρόπο προστατεύει από το οξειδωτικό στρες.
Η γλουταθειόνη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξατομικευμένη διατροφική προσέγγιση της FoodOxys. Είναι γνωστό ότι κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται διαφορετικά σε ένα σχήμα χορηγούμενων αντιοξειδωτικών ανάλογα με τα επίπεδα της γλουταθειόνης στο αίμα του. Επομένως, άτομα με σχετικά υψηλή συγκέντρωση ενδογενούς γλουταθειόνης έχουν μικρότερα περιθώρια βελτίωσης της αντιοξειδωτικής άμυνάς τους μέσω της διατροφής ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε άτομα με χαμηλή γλουταθειόνη.