Φώτιος Τέκος

Ο Φώτιος Τέκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έλαβε αριστείο για την απόδοση στις σπουδές του, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο έτος του.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοξικολογία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επί του παρόντος εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει συνυπογράψει 24 άρθρα, δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.