Φώτης Τέκος

Διευθύνων Σύμβουλος
Βιοχημικός BSc
Τοξικολόγος ΜSc

Ο Φώτιος Τέκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (2017).

Έλαβε αριστείο για την απόδοσή του στις σπουδές του καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο έτος του.

Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του προγράμματος ‘Τοξικολογία’ (2019) και έχει συνυπογράψει 10 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της FoodOxys.