Περικλής Βαρδάκας, MSc

Διευθυντής Στρατηγικής

Ο Περικλής Βαρδάκας είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοξικολογία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επί του παρόντος εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει συνυπογράψει 16 άρθρα, δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.