Λολίδης Μιχαήλ

Data Protection Officer (DPO)

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Msc, MA  Quality & Ethics Responsible, Yπεύθυνος Διαχείρισης Προσωπικών δεδομένων