Υπηρεσίες στον άνθρωπο

Προσδιορισμός του σημαντικότερου ενδογενούς αντιοξειδωτικού σε μία σταγόνα αίμα

Μια σταγόνα αίματος λαμβάνεται από το δάκτυλο και προσδιορίζεται η ανηγμένη γλουταθειόνη (GSH), το σημαντικότερο αντιοξειδωτικό μόριο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η εξέταση επιτελείται από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της FoodOxys με τη χρήση μιας σύγχρονης φορητής συσκευής για την οποία έχει λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα). Ακολούθως, με βάση τη μέτρηση δημιουργείται ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο.

Βασικός έλεγχος ενδογενούς οξειδοαναγωγικής κατάστασης για τη δημιουργία βιολειτουργικής διατροφής

Πραγματοποιείται αιμοληψία και προσδιορίζονται τρεις βασικοί βιοδείκτες, ενδεικτικοί της κατάστασης της ενδογενούς αντιοξειδωτικής άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται η γλουταθειόνη (GSH), το σημαντικότερο ενδογενές αντιοξειδωτικό μόριο, τα επίπεδα των ουσιών που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS), ένας βιοδείκτης που συνδέεται στενά με την πρόκληση οξειδωτικής βλάβης στα λιπίδια των κυττάρων, καθώς και η δραστικότητα της καταλάσης (CAT), ένα βασικό αντιοξειδωτικό ένζυμο. Στη συνέχεια, με βάση τις παραπάνω μετρήσεις δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής. Η αιμοληψία και οι αντίστοιχες μετρήσεις επαναλαμβάνονται ένα μήνα μετά τη διατροφική παρέμβαση, προκειμένου να αξιολογηθούν τα οφέλη της.

Λεπτομερής έλεγχος ενδογενούς οξειδοαναγωγικής κατάστασης για τη δημιουργία βιολειτουργικής διατροφής

Πραγματοποιείται αιμοληψία και προσδιορίζεται μια σειρά βιοδεικτών που σχετίζονται με τη γονιδιακή έκφραση και έχουν συνδεθεί με το οξειδωτικό στρες, την κυτταροπροστασία, την αντιγήρανση και τη φλεγμονή. Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο βιοδεικτών που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση της ενδογενούς αντιοξειδωτικής άμυνας – γλουταθειόνη (GSH), ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC), αναγωγική ισχύ (Reducing Power).
  • Έλεγχο της δραστικότητας κρίσιμων αντιοξειδωτικών ενζύμων – καταλάση (CAT), υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx), υπεροξειδική δισμουτάση (SOD), αναγωγάση της γλουταθειόνης (GR), ενζυμικοί μηχανισμοί που συμμετέχουν στην προστασία του κυττάρου έναντι των ελευθέρων ριζών. Ο προσδιορισμός τους παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την έκφραση αντιοξειδωτικών, αντιγηραντικών και αντιφλεγμονωδών γονιδίων.
  • Έλεγχο προϊόντων οξειδωτικής βλάβης – ουσίες που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS) και πρωτεϊνικά καρβονύλια, βιοδείκτες που συνδέονται με την υπεροξείδωση των λιπιδίων και την οξειδωτική βλάβη των πρωτεϊνών, αντίστοιχα. Η παρουσία υψηλών επιπέδων τους στον ανθρώπινο οργανισμό υποδηλώνει την πρόκληση οξειδωτικού στρες.

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχικών μετρήσεων δημιουργείται ένα εξατομικευμένο διατροφικό πρόγραμμα για τον εξεταζόμενο. Η αιμοληψία και οι αντίστοιχες μετρήσεις επαναλαμβάνονται ένα μήνα μετά τη διατροφική παρέμβαση, προκειμένου να αξιολογηθούν τα οφέλη της.