Χώρος εξυπηρέτησης κοινού

Δρόση 95
Νέα Πολιτεία, Λάρισα
ΤΚ: 41335

Τ: 2410612769
info@foodoxys.com

Δρόση 95
Νέα Πολιτεία, Λάρισα
ΤΚ: 41335
Τ: 2410612769

Χώρος αναλύσεων

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών οργανισμών
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιόπολις
Λάρισα
ΤΚ.  41500

Τ. 2410 565286

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών οργανισμών
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιόπολις
Λάρισα
ΤΚ.  41500
Τ. 2410 565286