Εκπαιδευτική δράση σε παραγωγούς της Αργολίδας για τη θρεπτική αξία των πορτοκαλιών

Η επιστημονική ομάδα της FoodOxys με πολυετή εμπειρία στα ερευνητικά πεδία της «βιοχημείας της διατροφής» και του «ανθρώπινου μεταβολισμού» και η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με την ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ σας προσκαλούν σε ενημερωτική / εκπαιδευτική δράση που θα πραγματοποιηθεί στην ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ (Πυργέλλα Αργολίδας) την Τετάρτη 29/11/2023 και ώρα 18:00 μ.μ. με τίτλο: «Ανακαλύπτοντας ισχυρισμούς υγείας στα Πορτοκάλια Αργολίδας».

Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη – έρευνα πεδίου στους τόπους παραγωγής / τυποποίησης, όπου θα συλλεχθούν δείγματα, τα οποία θα αναλυθούν εργαστηριακά για τη διαθρεπτική τους αξία και την εύρεση ισχυρισμών υγείας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού και την προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων και προϊόντων υλοποιεί το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός» κατ΄ εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Σε συνεργασία με την FOODOXY’S εταιρεία τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία έχει ιδρυθεί από τον καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογίας κο Δημήτριο Κουρέτα και την ερευνητική του ομάδα, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., προχωρά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε παραγωγούς και μεταποιητές τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασής της.

Μέσα από τη διενέργεια των εκπαιδευτικών δράσεων επιδιώκεται η διασύνδεση της γνώσης και παραγωγής και η μεταφορά της γνώσης που αναπτύσσεται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής και της γαστρονομίας/εστίασης σε όλη την αλυσίδα παραγωγής «από τη γη στο πιάτο».

Με αφετηρία και κοινή αποδοχή ότι η διατροφή αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της υγείας και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονη κινητικότητα για την ανάδειξη προϊόντων που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι διάφορα αγροτικά προϊόντα περιέχουν συστατικά με ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εύρεση ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της ελληνικής γης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αρωγό για την ανάδειξη της ποιότητας και της διατροφικής αξίας τους.

Οι ισχυρισμοί υγείας προκύπτουν μέσω εργαστηριακής ανάλυσης των προϊόντων. Ειδικότερα, ελέγχονται τα συστατικά, καθώς και η περιεκτικότητά τους στο εξεταζόμενο τρόφιμο και καταγράφονται οι ισχυρισμοί υγείας που αυτό διαθέτει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εύρεση και η προσθήκη ισχυρισμών υγείας αναμένεται να αναδείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων και να τους προσδώσει προστιθέμενη αξία. Αποτελεί μια δομημένη επιστημονική προσέγγιση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και στην ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Με αυτό τον τρόπο, τα τοπικά προϊόντα μπορούν να εδραιωθούν στην εγχώρια αγορά, αλλά και να επεκταθούν σε νέες μέσω εξαγωγών.

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, μέσω της ανάδειξης ισχυρισμών υγείας, αναμένεται να δημιουργήσει υπεραξία για τα προϊόντα και να δημιουργήσει σοβαρές προοπτικές για τη συνολική ανάπτυξη των περιοχών της ελληνικής υπαίθρου.