Χρυσούλα Κοκκίνη

Γραμματειακή υποστήριξη

Η Χρυσούλα Κοκκίνη είναι απόφοιτος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, τομέα Γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων τον οποίο απέκτησε με υποτροφία αριστείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μιλάει 4 ξένες γλώσσες και αυτή τη στιγμή εργάζεται στη FoodOxys ως administrative assistant, υπεύθυνη για την επικοινωνία με τους πελάτες.