Παναγιώτα Τσιανογιάννη

Νομική σύμβουλος

Η Παναγιώτα Τσιανογιάννη γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1972. Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία από το 2003. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο.