Ελεύθερες ρίζες – Οξειδωτικό στρες

Οι ελεύθερες ρίζες είναι χημικά μόρια που παράγονται κυρίως στον
οργανισμό του ανθρώπου. Τα μόρια αυτά σε μεγάλες ποσότητες είναι
επιβλαβή. Για το λόγο αυτό ο οργανισμός διαθέτει ενδογενείς αμυντικούς
μηχανισμούς για να καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. Διάφορες συνήθειες
που σχετίζονται με το δυτικό τρόπο ζωής (άγχος, κάπνισμα καθιστική ζωή,
κακή διατροφή) αυξάνουν τα επίπεδα των ελευθέρων ριζών ή/και
παρεμποδίζουν την δράση των αμυντικών αυτών μηχανισμών του
οργανισμού.

Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ενός βιολογικού φαινομένου που
ονομάζεται οξειδωτικό στρες και σχετίζεται με διάφορες παθολογικές
καταστάσεις (Εικόνα 1). Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη μνεία αξίζουν ο
σακχαρώδης διαβήτης (σχεδόν 1 εκατομμύριο πάσχοντες Έλληνες), η
παχυσαρκία (στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα στην παιδική παχυσαρκία στην
ΕΕ), το μεταβολικό σύνδρομο και ο καρκίνος.

Εικόνα 1