Διεθνής πιστοποίηση για το ελαιόλαδο της “Μολών Λαβέ ΑΕ”

Το ελαιόλαδο MOLON LAVE απέκτησε το νέο Ευρωπαϊκό Σήμα πιστοποίησης ποιότητας AFQ της FoodOxys.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα capital.gr.